404;http://pcon.co.il:80/v5/לדברי רון קוהבלום, מנהל פעילות VMware ישראל: "פתרון VMware View מאפשר אימוץ נרחב של תחנות עבודה וירטואליות בארגון. הפתרון הינו היחיד בתעשייה, הבנוי באופן ייעודי ואופטימאלי לאספקת תחנת עבודה בסביבה וירטואלית. הפתרון מעניק חווית משתמש עשירה וגמישה על בסיס פלטפורמה אפקטיבית, מאובטחת ומנוהלת ממקום מרכזי. כל זאת תוך הוזלה משמעותית של עלות הבעלות הכוללת על תחנות העבודה"