Pcon לכל המעוניינים

פעילות ואתר pcon.co.il נמצאים כרגע בשלבי גיבוש דרך חדשה

המעוניינים ביצירת קשר עימי, קובי שפיבק, העורך הראשי, או בכל מידע אחר, מוזמנים לפנות:
במייל - pconkoby@gmail.com
בטלפון - 03-9667939